Uprawnienia

Uprawnienia elektroenergetyczne to szereg kwalifikacji wymaganych ustawowo dla wszystkich osób, które mają styczność w pracy z urządzeniami elektrycznymi. Pracownicy Firmy AMPER posiadają uprawnienia elektryczne w kategorii:

  • E – w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
  • D – w zakresie dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Dzięki temu możemy wykonywać  prace techniczne, dokonywać pomiarów u klientów jak również sprawować dozór nad sieciami instalacyjnymi oraz pomiarami. 

Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii to uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Potwierdza posiadanie przez nas kwalifikacji do instalowania m.in. paneli fotowoltaicznych.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają również uprawnienia operatora koparkoładowarki dla wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń klasy trzeciej, przez co mogą samodzielnie wykonywać prace związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

1620290610422
1622106932458