Instalacje automatyki przemysłowej

Oferujemy usługi projektowania i montażu niskonapięciowych instalacji systemów automatyki przemysłowej, sterowania i instalacji kontrolno-pomiarowych. Zajmujemy się doborem urządzeń, wdrożeniem, uruchomieniem i kontrolą działania elementów systemu technicznego.

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo systemów automatyzacji oraz technicznych układów elektrycznych dla obiektów przemysłowych.

Wykonujemy także prace instalacyjne poszczególnych elementów systemu.

monter sprawdzający działanie instalacji automatyli przemysłowej

Oferujemy usługi:

 • projektowania i montażu układów elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń wykonawczych,
 • projektowania i montażu instalacji kontrolno-pomiarowych,
 • montażu układów zasilających, sterowania, opomiarowania i zabezpieczających.

Wykonujemy:

 • projektowanie i realizację instalacji zasilających i rozdzielnic NN,
 • wdrożenia kompletnych systemów automatyki przemysłowej,
 • wdrożenia systemów kontroli i wizualizacji,
 • dobór elementów automatyki i urządzeń do instalacji technologicznych,
 • projekty elektryczne zasilania i sterowania urządzeń wykonawczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),
 • montaż rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych oraz AKPiA w obiektach przemysłowych,
 • montaż tras kablowych, okablowania strukturalnego i aparatury,
 • prefabrykację szaf sterowniczych i elektrycznych,
 • projektowanie i montaż oraz modernizację systemów bezpieczeństwa,
 • pomiary elektryczne,
 • programowanie sterowników.

Wykonane systemy automatyki pozwalają na sterowanie i regulację wielkości fizycznych, procesów i  pracy urządzeń.

Standard wykonania

Po montażu, uruchamiamy instalację, wykonujemy pomiary kontrolne i przekazujemy pełną dokumentację powykonawczą.

Wsparcie i pomoc

Zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie projektowania, doboru urządzeń i elementów systemów, oceny stanu i możliwości modernizacji istniejących instalacji.

Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwację, zapewniamy serwis.

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię instalacja automatyki?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy