Instalacje odgromowe dla przemysłu

Projektujemy i wykonujemy skuteczne instalacje chroniące przed skutkami gwałtownych wyładowań atmosferycznych. Montujemy niezawodne urządzenia piorunochronne, odgromowe i ochrony odbiorników energii elektrycznej przed przepięciami.

Oferujemy swoje usługi w zakresie:

 • projektowanie instalacji odgromowych,
 • układanie zwodów pionowych i poziomych,
 • montaż pasywnych instalacji ochrony odgromowej,
 • konserwacja instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych,
 • wykonanie uziomów szpilkowych pionowych,
 • wykonanie uziomów fundamentowych,
 • wykonanie uziomów otokowych,
 • dobór i montaż ochronników przepięciowych.

Montujemy instalacje i piorunochrony na wszelkiego rodzaju obiektach i rodzajach dachów – płaskich, jednospadowych (jednopołaciowych), dwuspadowych (dwupołaciowych), czterospadowych (kopertowych) krytych dachówką ceramiczną, blachą lub innymi materiałami – zawsze tak, aby nie naruszać szczelności pokrycia dachowego. Montujemy piorunochrony na kominach i innych konstrukcjach wystających ponad połać dachu.

Rodzaj zabezpieczeń zawsze uwzględnia stopień zagrożenia pożarowego obiektu.

instalacja piorunochronna na dachu domu jednorodzinnego

Metryka i sprawdzenie instalacji

Każde wykonane przez naszą firmę urządzenie piorunochronne otrzymuje metrykę zawierającą opis obiektu chronionego i dane o urządzeniu piorunochronnym.

Po wykonaniu prac montażowych wykonujemy pomiary potwierdzające skuteczność ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Protokół kontrolny zawiera dane o ciągłości i rezystancji uziemień, wyniki kontroli połączeń oraz wyniki sprawdzenia stanu ograniczników przepięć.

Każdy piorunochron i instalacja odgromowa uzyskuje potwierdzenie, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeglądy okresowe

Wykonujemy okresowe badanie i pomiary instalacji odgromowych budynków i obiektów objętych tym obowiązkiem na mocy ustawy Prawo Budowlane.

Badanie okresowe obejmuje:

 • kontrolę stanu instalacji odgromowej – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników i mocowania,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary ciągłości elektrycznej instalacji,
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania raz na 5 lat kontroli i badania instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, oporności uziemień instalacji i aparatów.

Wystawiamy zaświadczenie
o zdatności instalacji piorunochronnej budynku do eksploatacji.

Po zakończeniu kontroli wystawiamy zaświadczenie o zdatności instalacji piorunochronnej budynku do eksploatacji na potrzeby kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID-u, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Co nas wyróżnia

Wykonane przez naszą firmę instalacje charakteryzują się wysokim standardem technicznym, jakością użytych materiałów i urządzeń, trwałością i najwyższym stopniem ochrony. Gwarantujemy wieloletnie bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie wykonanych instalacji.

Szeroki asortymentu osprzętu odgromowego pozwala nam oferować Państwu rozwiązania instalacji odgromowych, niewyróżniające się na tle budynku przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczej funkcji ochrony.

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię instalacja odgromowa?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy