Instalacje PPOŻ

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu nowoczesnych systemów przeciwpożarowych.

Przygotowujemy założenia do projektów budowlanych, dobieramy urządzenia, wykonujemy obliczenia, próby, badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji przeciwpożarowej.

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów i montażu instalacji ppoż. wraz z niezbędnymi obliczeniami oraz uzgodnieniami. Służymy doradztwem technicznym oraz pomocą w doborze niezbędnych urządzeń i osprzętu. Współpracujemy z uznanymi projektantami oraz rzeczoznawcami do spraw przeciwpożarowych.

Dzięki doskonale wykształconej oraz doświadczonej kadrze technicznej jesteśmy w stanie kompleksowo zabezpieczyć przeciwpożarowo dowolny obiekt, w tym również przemysłowe centra logistyczne, hale magazynowe, zakłady produkcyjne, obiekty elektroenergetyczne i inne wymienione w rozporządzeniu MSWiA, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Wykonujemy:

 • systemy sygnalizacji pożaru SSP / SAP,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO,
 • systemy oddymiania SO – instalacje i konserwacja klap oddymiających,
 • instalacje i konserwacje systemu przewietrzania,
 • instalacje systemu sterowania oddymianiem oraz systemu automatyki pożarowej drzwi i bram,
 • systemy zamknięć ogniowych,
 • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
 • instalacje gaśnicze gazowe i systemów gaszenia gazem,
 • instalacje gaśnicze wodne – tryskaczowe i zraszaczowe,
 • systemy sygnalizacji pożaru i wczesnego wykrywania dymu,
 • systemy detekcji niebezpiecznego stężenia gazów niebezpiecznych,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Każdą instalację obejmujemy nadzorem autorskim projektowym i wykonawczym, dbając o jej prawidłowość działania.

Wspieramy inwestorów podczas odbioru systemu przez przedstawicieli straży pożarnej.

Oferujemy usługi ochrony p.poż. i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów w zakresie:

 • projektowanie systemów i instalacji ppoż.,
 • wykonawstwo zabezpieczeń ppoż.,
 • modyfikacja i rozbudowa istniejących instalacji,
 • konserwacja i serwisowanie systemów i instalacji ppoz.,
 • doradztwo techniczne,
 • monitoring pożarowy obiektów.

Instalacja systemów ppoż

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie montażu nowoczesnych systemów przeciwpożarowych. Wykorzystujemy sprawdzone i innowacyjne technologie, które gwarantują wczesne wykrycie zagrożeń, błyskawiczne informowanie właściwych służb o zaistniałych zdarzeniach oraz samoczynne uruchamianie systemów gaśniczych.

Specjalizujemy się w integracji systemów ppoż z telewizją przemysłową (CCTV) oraz urządzeniami wykorzystywanymi w nowoczesnych, inteligentnych domach i obiektach.

Oferowane i instalowane przez nas systemy spełniają światowe przepisy i zasady ppoż, normy i wytyczne takie jak: PN-EN, NFPA, VdS, FM. Wymagane przepisami komponenty i urządzenia posiadają dodatkowo aprobaty i certyfikaty CNBOP dla wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Systemy sygnalizacji pożarowej

Oferujemy sprawdzone rozwiązania, które zwiększają poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku. Jednym z ich najważniejszych elementów są systemy wczesnej detekcji dymu, które umożliwiają wykrycie ognia już na pierwszym etapie pożaru, nawet jeśli dymu nie można zauważyć gołym okiem.

człowiek montujący czujnik dymu systemu przeciwpożarowego ppoż

Przeglądy techniczne

Wykonujemy okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych budynków i obiektów objętych tym obowiązkiem na mocy rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić:

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię instalacja ppoż?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy