Montaż stacji transformatorowych

Firma elektryczna AMPER Opole oferuje usługi projektowania optymalnego zasilania w zakresie niskich oraz średnich napięć. Projektujemy, wykonujemy, remontujemy a także eksploatujemy stacje transformatorowe oraz linie energetyczne w pełnym zakresie, niezależnie od wielkości oraz producenta.

Firma AMPER oferuje usługi projektowania, montażu i konserwacji stacji transformatorowych (SN/nn) słupowych i wnętrzowych oraz rozdzielnic średniego (SN) i niskiego napięcia (NN).

Zamontowana przez AMPER stacja transformatorowa gwarantuje odpowiednie zasilanie oraz rozdzielenie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć.

Wykonujemy montaż prefabrykowanych modułowych stacji transformatorowych i rozdzielczych oraz budowę naziemnych stacji elektroenergetycznych. Montujemy urządzenia naziemne w obudowach kontenerowych i żelbetowych oraz urządzenia słupowe.

Wykonujemy zasilania dla:

 • osiedli mieszkaniowych,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • zakładów produkcyjnych,
 • obiektów handlowych,
 • hal magazynowych,
 • terenów placów budowy,
 • i innych wymagających dużej mocy zasilania.

Wykonujemy montaż:

 • stacji transformatorowych wnętrzowych i napowietrznych,
 • rozdzielnic średniego (SN) i niskiego napięcia (nn).

elektryk monter podłącza przewody do transformatora dużej mocy

Eksploatacji stacji transformatorowych

Zapewniamy obsługę w zakresie eksploatacji stacji SN/nn. Nasi pracownicy posiadają właściwe, stosowne do wykonywanych czynności kwalifikacje, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji lub dozoru.

Przeprowadzamy próby i pomiary oraz sprawdzenie spełnienia warunków określonych w zawartych umowach, warunkach technicznych budowy urządzeń elektroenergetycznych, a także warunkach zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej dla stacji nowo wbudowanych, przebudowanych lub oddawanych do eksploatacji po remoncie.

W ramach oferowanych usług wykonujemy:

 • oględziny stacji transformatorowych,
 • przeglądy stacji transformatorowych,
 • ocenę stanu technicznego,
 • dokumentację techniczną i prawną.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?