Serwis i konserwacja instalacji elektrycznych

Serwis elektryczny AMPER świadczy usługi naprawy instalacji elektrycznych, kontroli i nadzoru, mających na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i poprawnego funkcjonowania urządzeń.

Wykonujemy naprawy bieżące, przeglądy i pomiary kontrolne istniejących instalacji. Świadczymy usługi stałego serwisu instalacji i urządzeń w obiektach.

Świadczymy usługi  w zakresie:

 • serwis instalacji elektrycznych,
 • konserwacja instalacji i urządzeń,
 • przeglądy elektryczne,
 • pomiary elektryczne,
 • przeglądy, pomiary baterii kondensatorów mocy biernej,
 • naprawa instalacji elektrycznej,
 • obsługa techniczna obiektów.

Posiadamy odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane wykonawcze i instalacyjne w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że serwisowana przez naszą firmę instalacja elektryczna działa sprawnie, jest bezpieczna i spełnia przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i związane z nimi Rozporządzenia wykonawcze.

W ramach usługi zapewniamy utrzymanie instalacji elektrycznej w sprawności, w stanie zapewniającym nieprzerwany i bezpieczny dopływ energii elektrycznej do jej odbiorców. Zapewniamy szybkie wykrycie oraz usunięcie usterki, jeśli już wystąpi, i przywrócenie zasilania przez nasze pogotowie elektryczne.

Zapewniamy także serwis techniczny (pogotowie energetyczne), pomoc techniczną (infolinia) – nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, a w razie potrzeby zadysponują do Państwa obiektu profesjonalny serwis.

Serwis instalacji elektrycznych:

 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych,
 • naprawa i wymiana uszkodzonych urządzeń,
 • naprawa bezpieczników,
 • naprawa instalacji oświetleniowych,
 • naprawa gniazdek elektrycznych,
 • naprawa instalacji odgromowych,
 • lokalizacja uszkodzeń instalacji,
 • przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • pomiary kontrolne,
 • serwis, obsługa i konserwacja stacji transformatorowych.

Wykonujemy przeglądy serwisowe serwisowych urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, tj.:

Naprawy i konserwacje

Wykonujemy okresowe pomiary instalacji, badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) budynków i obiektów objętych tym obowiązkiem na mocy ustawy Prawo Budowlane.

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię naprawa, okresowa kontrola bądź konserwacja instalacji elektrycznej?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy