Zasilania kablowe, budowa linii kablowych

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa systemów zasilania kablowego głównie domów wielorodzinnych, biurowców, obiektów handlowych i przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych, farm wiatrowych, garaży i innych obiektów wymagających zasilania w energię elektryczną. Wykonujemy ziemne i napowietrzne linie kablowe w sieciach średniego (SN) i niskiego napięcia (NN).

Oprócz przewodowych instalacji elektrycznych wewnątrz budynków projektujemy i wykonujemy linie elektryczne w kanałach kablowych przeciwpożarowych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz naścienne.

linia kablowa zasialania budynku w enerię elektryczną

Realizujemy rozwiązania spełniające wszelkie wymagania zasilania i rozdziału energii elektrycznej odbiorców przemysłowych.

Oferowane usługi:

 • Projektowanie i budowa kablowych linii zasilających średniego (SN) i niskiego napięcia NN ze stacji transformatorowych.
 • Projektowanie, budowa i podłączanie złącz kablowych.
 • Modernizacja i wymiana trasy kablowej.
 • Linie kablowe NN zasilania podstawowego i rezerwowego obiektów.
 • Linie kablowe SN zasilania obiektów przemysłowych.
 • Montaż korytek i kanałów kablowych.
 • Montaż szaf i złącz kablowych.
 • Wykonywanie prac ziemnych i przygotowanie wykopów pod układanie kabli elektroenergetycznych.
 • Wykonywanie przepustów kablowych.
 • Montaż systemowych przepustów kablowych wodo- i gazoszczelnych w ścianach zewnętrznych budynków oraz ognioochronnych ze ściany na korytarz wewnątrz budynku.
 • Wykonawstwo kablowych linii energetycznych niskich napięć.
 • Projekt oraz budowa przyłącza kablowego.
 • Usuwanie uszkodzeń linii kablowych.
 • Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli.
 • Diagnostyka kabli energetycznych.
 • Regeneracja przewodów oponowych.
 • Czyszczenie i remonty kanałów i tuneli kablowych.

Wykonane prace i instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i przekazujemy inwestorowi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli

Lokalizujemy uszkodzenia na kablach niskiego i średniego napięcia, bez konieczności dopalania izolacji kabla z dokładnością do 0.5 m metodą akustyczną, indukcyjną lub galwaniczną.

Wyznaczamy trasę i głębokości położenia kabla oraz wykonujemy penetrację terenu.

Wykonujemy próby napięciowe kabli niskiego i średniego napięcia, pomiar szczelności powłoki kablowej oraz pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień.

Wykonujemy mufy, głowice oraz wstawki na kablach niskiego i średniego napięcia, wykładanie nowych linii kablowych oraz prace ziemne wykonywane ręcznie i sprzętem ciężkim.

Eksploatacja i przeglądy okresowe

W trakcie eksploatacji linii kablowych oferujemy usługi związane z:

 • przeprowadzaniem okresowych oględzin, przeglądów i oceny stanu technicznego wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami i instalacjami,
 • przeprowadzanie remontów, konserwacji lub wycofywania z eksploatacji,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów i prób eksploatacyjnych,
 • prowadzenie uzgodnień z operatorem systemu przesyłowego dostawcy energii przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, technicznej i prawnej.

Diagnostyka linii kablowych średniego napięcia

Oferujemy pełną diagnostykę odbiorczą i okresową linii kablowych  średniego napięcia, w szczególności:

 • pomiar współczynnika strat dielektrycznych;
 • lokalizacja występowania wyładowań niezupełnych;
 • próby napięciowe;
 • pomiary odbiorcze linii kablowych SN wg norm PN;
 • pomiary kąta stratności izolacji;
 • pomiary okresowe i po naprawach;
 • pomiary szczelności powłoki kablowej;
 • pomiary stanu izolacji i oporności żył linii kablowych i uziemień;
 • oceny przydatności eksploatacyjnej linii kablowej.

Co nas wyróżnia

Wykonane przez naszą firmę linie kablowe i systemy zasilania zapewniają wymaganą niezawodność dostaw energii elektrycznej, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, minimalną uciążliwość dla środowiska oraz cechują się wysoką żywotnością.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Masz dodatkowe pytania? Chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną propozycję?