Montaż rozdzielni elektrycznych

Oferujemy usługi montażu rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia w oparciu o dostarczony projekt techniczny lub według uzgodnień indywidualnych.

Montujemy i projektujemy rozdzielnie, tablice rozdzielcze, szafy sterownicze i inne układy zasilania niskiego i średniego napięcia. Gwarantujemy wysoką trwałość i bezpieczeństwo instalacji oraz poprawną pracę przyłączonych odbiorników energii elektrycznej.

Wszystkie rozdzielnie wyposażamy w układy zabezpieczające przeciążeniowe
i ochronne przeciwporażeniowe prądem elektrycznym.

Oferujemy usługi montażu:

 • prefabrykowanych modułowych rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych,
 • tablic rozdzielczych w domach jednorodzinnych,
 • szaf rozdzielczych w obiektach,
 • osprzętu rozdzielni,
 • wyłączników nadmiarowo-prądowych,
 • wyłączników różnicowo-prądowych,
 • wyłączników nadmiarowo-różnicowo-prądowych,
 • tablicy licznikowej,
 • skrzynek elektrycznych,
 • podłączenie rozdzielni do instalacji elektrycznej,
 • podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni głównej.

elektryk sprawdzający połączenia w rozdzielni elektrycznej

Konfigurujemy i montujemy:

 • kablowe szafy sterownicze,
 • rozdzielnie szafowe,
 • pulpity sterownicze,
 • rozdzielnie budowlane,
 • rozdzielnie modułowe,
 • szafy licznikowo-rozdzielcze,
 • tablice rozdzielcze,
 • szafy sterownicze,
 • układy SZR samoczynnego załączania rezerwy zasilania, zasilaczy UPS,
 • złącza kablowo-pomiarowe.

Przeznaczenie i zastosowanie

Montujemy wszelkiego typu rozdzielnie wnętrzowe i zewnętrzne, mocowane do konstrukcji budynku, wolnostojące oraz napowietrzne.

Wykonujemy montaż rozdzielni w:

 • budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • budynkach biurowych i użyteczności publicznej,
 • miejscach użyteczności publicznej (parki, skwery, place),
 • halach przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • halach widowiskowo-sportowych,
 • obiektach handlowych,
 • na placach i terenach budów.

Konstrukcja i eksploatacja

Wykonane rozdzielnice dostosowane są zawsze do warunków sieciowych, środowiskowych i eksploatacyjnych danego obiektu. Charakteryzują je w szczególności:

 • prostota konstrukcji i przejrzystość układu połączeń,
 • bezpieczeństwo obsługi,
 • duża niezawodność,
 • odporność na wpływy środowiskowe,
 • wygodna i nieskomplikowana obsługa,
 • łatwa modernizacja i rozbudowa,
 • łatwa konserwacja i serwis okresowy,
 • małe gabaryty.

Wykonane rozdzielnice zapewniają ciągłość zasilania urządzeń, prawidłowy rozdział i pomiar zużytej energii elektrycznej, zabezpieczenie urządzeń przed zanikiem i asymetrią napięć fazowych, zabezpieczenie urządzeń przed skutkami zwarcia i przeciążenia oraz zabezpieczenie użytkowników przed skutkami porażenia.

Standard wykonania

Instalacje projektujemy i wykonujemy zawsze tak, aby wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynikający ze zwiększenia się ilości odbiorników, można było zaspokoić poprzez łatwą rozbudowę istniejącej sieci.

Wykonane rozdzielnie elektryczne spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa oraz standardy wykonania określone w Polskich Normach.

Po montażu, uruchamiamy instalację, wykonujemy pomiary kontrolne i przekazujemy pełną dokumentację powykonawczą.

Wsparcie i pomoc

Zapewniamy wsparcie i pomoc podczas uzgodnień technicznych i dopełniania formalności z wybranym przez Ciebie dostawcą energii elektrycznej.

Służymy doradztwem w zakresie doboru urządzeń i rozwiązań technicznych.

Wykonujemy pomiary i przygotowujemy dokumentację do odbioru rozdzielni przez zakład energetyczny.

Na życzenie klienta zapewniamy także usługę reprezentowania danej osoby, na podstawie pełnomocnictwa, we wszelkich instytucjach.

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię montaż rozdzielni?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy